Wskazówki dotyczące sposobu monitorowania rozwoju dziecka w wieku do 6 miesiąca życia, szczególnie pod kątem możliwości wystąpienia u niego zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Wskazówki dotyczące sposobu monitorowania rozwoju dziecka w wieku od 12 do 18 miesiąca życia, szczególnie pod kątem możliwości wystąpienia u niego zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Wskazówki dotyczące sposobu monitorowania rozwoju dziecka w wieku od 6 do 12 miesiąca życia, szczególnie pod kątem możliwości wystąpienia u niego zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Wskazówki dotyczące sposobu monitorowania rozwoju dziecka w 24 miesiącu życia, szczególnie pod kątem możliwości wystąpienia u niego zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Back to Top