• American Psychiatric Association. (2015). Kryteria diagnostyczne z DSM–5. Desk reference. Wrocław: Edra Urban & Partner.
 • Bokus, B., Shugar, G. (red.) (2007). Psychologia języka dziecka. Gdańsk: GWP.
 • Czub, M. (2014). Rozwój dziecka. Wczesne dzieciństwo. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, (do pobrania na stronie IBE).
 • Eliot, L. (2013). Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Poznań: Media Rodzina.
 • Gabony, P., Glasson, F. (2005). Żyć z autyzmem. Uczymy się… Zeszyty I-IX. Warszawa: Fraszka Edukacyjna – Fundacja SYNAPSIS.
 • Goldstein, S., Naglieri J. A., polska adaptacja: Wrocławska–Warchala, E., Wujcik, R. (2016). Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Goldstein, S., Naglieri J. A., Ozonoff, S. (2017). Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Greenspan, S.I., Wieder, S. (2014). Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Metoda Floortime. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gutstein, S. E. (2012). Księga RDI – wytyczanie nowych ścieżek w autyzmie, zespole Aspergera i PDD z Programem Rozwoju Relacji. Warszawa: Fundacja rozwiązać autyzm.
 • Hellbrügge, T. i in. (2008). Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. Drugi i trzeci rok życia. Wrocław: Fundacja „Promyk Słońca”.
 • Hellbrügge, T., Lajosi, F., Menara, D., Schamberger, R., Rautenstrauch, T. (2011). Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. Pierwszy rok życia. Wrocław: Fundacja „Promyk Słońca”.
 • Moor, J. (2008). Śmiech, zabawa i nauka z dzieckiem o profilu autystycznym. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady.
 • Nason, B. (2017). Porozmawiajmy o autyzmie. Przewodnik dla rodziców i specjalistów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Notbohm, E. (2009). 10 rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem. Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki.
 • Ozonoff, S., Dawson, G., McPartland, J. (2015). Wysokofunkcjonujace dzieci ze spektrum autyzmu. Poradnik dla rodziców. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pisula, E. (2012). Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Pisula, E. (2013). Narzędzia przesiewowe pomocne w rozpoznawaniu ryzyka autyzmu u dzieci w wieku do trzech lat. Konteksty Pedagogiczne, 1, 17 –
  http://docplayer.pl/5084450-Konteksty-pedagogiczne-1-2013.html
 • Rogers, S. J., Dawson, G. (2015). Early Start Denver Model dla małych dzieci z Warszawa: Fundacja rozwiązać autyzm.
 • Rogers, S. J., Dawson, G., Vismara, L. A. (2015). Metoda Wczesnego Startu dla Dziecka z Autyzmem (ESDM). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Rozetti, A., Słopień, A., Pisula, E. (red.) (2016). Spektrum Autyzmu – jak pozyskiwać wiarygodne informacje, formułować wskazania oraz oceniać skuteczność stosowanych oddziaływań terapeutycznych. Łódź– Warszawa: Krajowe Towarzystwo Autyzmu.
 • Rybakowski, F. i in. (2014). Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie. Psychiatria Polska, 48, 653– http://badabada.pl/pro/badania/146-publikacje-naukowe
 • Suchowierska-Stephany, M., Ostaszewski, P. , Bąbel, P. (2016). Analiza zachowania. Vademecum. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Sundberg, M. (2015). VB-MAPP. Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii. Warszawa: Fundacja Scolaris.
 • Światowa Organizacja Zdrowia. (1998). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych
  i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków– Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Światowa Organizacja Zdrowia. (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych
  i zaburzeń zachowania w ICD– Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków– Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Trempała, J. (red.), (2014). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Yates, K., Le Couteur, A. (2009). Diagnostyka autyzmu. Medycyna praktyczna – Pediatria, 3, 79 – http://docplayer.pl/2296080-Diagnostyka-autyzmu-czym-jest-autyzm-epidemio-logia.html
 • ZERO TO THREE: National Center for Infants, Toddler and Families. (2005). DC: 0– 3R. Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „FUNDAMENT”.

 

Back to Top